Over mij

Over mij

Mijn naam is Henny Groote Schaarsberg-Visser,

Als senior heb ik een schat aan ervaring in onderwijs, vorming en geestelijke begeleiding. Mijn werk vertrekt altijd vanuit de praktijk van de professional. Bij individuele geestelijke begeleiding is de dagelijkse werkelijkheid van mensen het uitgangspunt en de context. Vandaar dat dit bedrijf voor geestelijke begeleiding, supervisie en coaching een ‘praktijk’ is.

Naast deze praktijk ben ik voor 50% werkzaam in een zorgorganisatie.

Visie op lerende professionals
Groei en ontwikkeling

Door de snel veranderende context in zorgorganisaties merk ik dat professionals niet  altijd in hun kracht staan. Daardoor komen zij onvoldoende tot bloei in hun professie. Ik geloof erin dat mensen opnieuw contact kunnen maken met hun krachtbronnen en drijfveren, essentieel om te groeien als professional. Omdat ieder mens uniek is heb ik daar aandacht voor in het begeleiden. Er is geen standaard leerproces, als lerende heb je de regie en mag leren op de manier die bij je past.

Verbinden

Verbinding is een centraal thema in het begeleiden van mensen, zeker wanneer er sprake is van diversiteit en tegenstellingen in een groep of team. Een groep mensen bezit het potentieel om tegenstellingen en problemen te overbruggen. Daardoor ontstaat verbinding zonder dat iedereen hetzelfde moet zijn of vinden. Naast 30 jaar ervaring met het begeleiden en vormen van groepen mensen zijn intervisiemethodieken en methoden moreel beraad heel geschikt om de kracht in een groep boven tafel te halen.

Opleiding en Ervaring
Meest recente opleidingen

Theologie, master spiritualiteit en rationaliteit bij de Universiteit van Tilburg

Geestelijke zorg en Trauma, Luce en Universiteit van Tilburg

Post-HBO opleiding supervisiekunde aan Hogeschool Windesheim te Zwolle

Relevante werkervaring

Educatief medewerker specialisatie Nederlands als Tweede taal, alfabetisering, rekenen bij diverse instellingen voor Basiseducatie.

Identiteitsbegeleider Basisonderwijs, ’s-Hertogenbosch en omgeving

Docent Fontys Pabo, levensbeschouwing en ethiek

Geestelijk verzorger in GGZ OOstBrabant, zowel langdurende zorg als acute zorg

Geestelijk Verzorger in Stichting SWZ te Son (Cliënten doelgroepen: EMB, MB, NAH en LG)

Workshops voor professionals

‘Verliezen in een wereld die van winnen houdt’ op NAH congres van SWZ te Son 2017

 ‘Empowerment, samen leren’ presentatie van een proces en ontwikkelde scholing voor doelgroep meervoudig beperkte cliënten van SWZ te Son 2016

Workshop voor geestelijk verzorgers ‘Meertaligheid’  Congres Voorbij de Onteigening te Zwolle 2014

Bijdrage in: In het oog, in het hart, redactie Sjaak Körver: Over Engelen voetballen en andere dagelijkse dingen 2014

Workshop Ethische dilemma’s in de zorg, Stakeholdersdag SWZ te Son 2012

Inspiratiebronnen

Bezieling voor mijn werk haal ik uit de diversiteit aan mensen waarmee ik werk. Zij zijn voor mij spiegel en uitdaging, vraag en antwoord.

Daarnaast is muziek een bron van inspiratie. Samen met mijn kamerkoor: www.micanto.nl

Creativiteit door het zelf maken van kleding zijn mijn  momenten van vertraging en verstilling van tijd en ruimte.

De christelijke traditie loopt als een rode draad door mijn leven, met symbolen en verhalen. Deze traditie blijft voor mij open naar de hedendaagse context van leven en werken en sluit niemand buiten.