Voor Professionals

Voor Professionals

Voor professionals die met mensen werken bied ik diverse vormen van ondersteuning voor persoonlijke en professionele groei, individueel of in teamverband.

Supervisie

Wil je graag iets veranderen aan je beroepsmatig handelen. Wil je dit doen met respect voor wie je bent met jouw kwaliteiten? Dan is een supervisietraject een kans om jezelf te ontwikkelen en veranderen. Je houdt zelf de regie, want jij bent degene die keuzes maakt  en leert. Als supervisor maak ik dit mogelijk door je uit te nodigen te reflecteren op je ervaringen als professional. Dit leidt tot een verhelderend inzicht in je eigen keuzes en beweegredenen. Wie weet tot welke veranderingen je dan komt.

Begeleide Intervisie

Om als professional geïnspireerd aan de slag te zijn is het nodig dat jij je kwaliteiten kunt ontplooien. Bij intervisie is werk gerelateerde casuïstiek het uitgangspunt voor een gesprek tussen gelijken. Als begeleider zorg ik voor goede leer en reflectievoorwaarden en geef ik een methodische begeleiding.

Coaching

Nog niet beschikbaar.

Ethiek en Moreel Beraad
Begeleider moreel beraad

Professionals in de zorg hebben dagelijks te maken met keuzes in hun handelen. Soms is het nodig om met elkaar in gesprek te gaan over wat goed handelen is in een specifieke situatie.
Als begeleider moreel beraad begeleid ik het gesprek over goede zorg. Vooraf vindt er een voorgesprek plaats met degene die een casus ter sprake wil brengen in een groep belanghebbenden, bijvoorbeeld een team.
Op grond van criteria voor goed moreel beraad wordt het vervolg afgesproken.

Scholing voor o.a. geestelijk verzorgers en stuurgroepen ethiek

Hoe kom ik de morele vraag in een team op het spoor? Wat is de juiste formulering van een morele vraag? Sla ik niet een stap over? Moet er altijd consensus zijn na een moreel beraad?
Dit en veel andere vragen die te maken hebben met de praktijk van het begeleiden van een moreel beraad komen aan de orde in een scholing op maat. Na een voorgesprek wordt een scholingsvoorstel gemaakt en dit krijgt vorm op de werklocatie van de professionals.

Ontwikkeling van ethiekbeleid in een organisatie

Wat zijn voorwaarden voor een goed ethiek beleid in een organisatie? Wie heb je nodig? En wat komt er allemaal kijken bij een goede implementatie van ethiek en moreel beraad?
Omdat elke organisatie een eigen dynamiek heeft wordt deze ondersteuning aangeboden vanuit de context van de organisatie waar deze vraag naar ethiekbeleid leeft. Na een analyse van de context volgt een ondersteuningsvoorstel.